De imkerij

Van de zomer tot de herfst vliegen de bijen er op uit om hun belangrijke werk te doen: zorgen voor de bestuiving van gewassen, bloemen en bomen.

Het gaat alleen niet zo goed met de bijen. Wereldwijd neemt de bijensterfte schrikbarend toe. Oorzaken? Onder andere ziektes, bestrijdingsmiddelen en steeds minder nectar. Overal ter wereld zijn imkers, wetenschappers en natuurorganisaties gealarmeerd. Want Einstein zei het al: zonder bijen geen leven. Tijd voor actie dus!

Op biologisch-dynamishe (bd) boerderijen kunnen bijen goed gedijen. Er worden geen chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt en er is meer ruimte voor bloemen. Maar door tijdsdruk en gebrek aan imkerervaring komen bd-boerderijen vaak niet toe aan het houden van bijen. Ze kunnen daar dus wel wat ondersteuning bij gebruiken. Daarom heeft Estafette Odin in 2011 de ervaren imker Jos Willemse (zie foto van www.ztrdg.nl) aangenomen om op een aantal bd-bedrijven te gaan imkeren. Niet voor de honing, maar voor de bijen!

 

Eerste stapjes Odin-imkerij in 2011

In 2011 is Jos Willemse, een ervaren bd-imker, gestart met het houden van de Odin-bijen op de volgende zorgboerderijen: De Beukenhof (Breda), De Vijfsprong (Vorden) en Thedinghsweert (Kerk-Avezaath). Drie prachtige gemengde Demeter-bedrijven waar Odin ook mee samenwerkt. Van Thedinghsweert hebben we regelmatig groenten, van De Vijfsprong groenten en zuivel en van De Beukenhof de boerenzuivel. Met steun van het Bijenfonds van Estafette Odin heeft Jos in het voorjaar van 2011 op elke boerderij om te beginnen een aantal nieuwe bijenkasten neergezet.

Aan het einde van de zomer van 2011 waren 4 Odin-bijenkasten bewoond. Mede door de steun en inzet van klanten van Estafette-winkels en Odin-abonnees is dit eerste seizoen, weliswaar op bescheiden schaal, een succes geworden. Een mooie start en goed begin voor het tweede seizoen.


Verdere uitbouw

Op dit moment werkt de Odin-imker vooral aan de volgende belangrijke thema's:
- meer voeding voor de bijen;
- vermeerdering van de bijenvolken;
- uitbereiden met nieuwe locaties.

Het streven is dat bijvoeren voor de winter niet nodig is. Daarvoor moet er nog wel gewerkt worden aan meer nectar en stuifmeel op de boerderijen en in de omgeving. Dat kan door goed te kijken wat er bloeit en wanneer; een goede afstemming van het teeltplan op de bijen kan soms met een simpele verandering al enorm helpen, bijvoorbeeld witte klaver zaaien in plaats van rode klaver! In het najaar van 2012 hebben we bloembolletjes geplant op de boerderijen waar de Odin-bijen staan. Daar hebben ze in het voorjaar van 2013 meteen al heel veel plezier aan beleefd.

Het tweede thema is de natuurlijke vermeerdering van de bijenvolken, dat gebeurt in mei-juni en is een spannend moment: een jonge of oude koningin gaat met haar bijen ergens hangen en moet dan op tijd "geschept"worden, en gehuisvest in een nieuwe kast. 

Momenteel verzorgen we al heel wat fitte Odin-bijenvolken op meerdere plekken. Jos vertelt over deze locaties: 'Ik ben zeer te spreken over de prachtige locaties op de biologisch-dynamische bedrijven waar de kasten staan. En ik ben onder de indruk van de steun en toewijding waarmee de boeren en boerinnen zich over de bijen ontfermen. Ik kan niet in mijn eentje al deze kasten verzorgen, maar samen met hen komt dat dik voor elkaar. En weet je, alles wat we aandacht geven, gedijt goed en dat geldt ook voor bijen. Zij voelen wanneer ze welkom zijn en goede zorg en aandacht krijgen.'