Welkom op de website van de Odin-imkerij!

Zomertijd

Het is nu eind juli en het is zomer in bijenland. De Linde bomen, Tamme kastanjes en ook de Christusdoornen zijn uitgebloeid. Bramen en met name (witte) klaver zie je nu bloeien en ook de springbalsemien heeft alweer volop bloemen. Cichorei zie je hier en daar massaal langs de weg staan met die wonderlijk mooie zacht blauwe kleur. Als de bijen geluk hebben vinden ze een bijenboom of een honingboom. Die vullen het tekort aan voeding mooi aan.

Veel bloemen bloeien nu in particuliere tuinen. Ondanks die vele bloemen is er helaas toch vaak (veel) te weinig nectar voor de (wilde) bijen en hommels en andere insecten. Vooral de jonge volken van dit jaar kunnen het de komende tijd moeilijk krijgen. Deze jonge volken beschikken doorgaans over nog maar weinig bijen die nectar kunnen halen, de zogenaamde vliegbijen. Als een volk nog klein is stoppen ze alle aandacht en energie in de ontwikkeling van meer bijen en nog niet zo veel in het halen van nectar; de wintervoorraad. Het warm houden van het jonge broed kost veel honing.

Pas als er een "overschot" aan huisbijen ontstaat kan een volk veel bijen erop uit sturen om nectar te verzamelen om zo de wintervoorraad op te bouwen. De oudere volken hebben hier geen last van, die hebben al eerder dit jaar genoeg voer kunnen halen. Doorgaans hebben die voldoende honingvoorraad. Maar ook bij hen komt nu weinig binnen waardoor ze een rem zetten op het leggen van eitjes. Als de nectarstroom minder wordt gaat het volk direct in de "spaarstand". Dit betekent dat de koningin veel minder eitjes gaat leggen en soms helemaal stopt.

Stuifmeel lijkt op veel plaatsen voldoende binnen te (kunnen) komen. De nectarstroom daalt aanzienlijk op de meeste plaatsen. Investeren in drachtbomen en struiken zou veel verlichting kunnen brengen voor de bijen in deze periode. Naast natuurlijk het stoppen met allerlei belastend gif. Het derde verbeterpunt is de ouderwetse achterhaalde manier van imkeren die vaak niet een optimale ondersteuning geeft aan de bijenvolken. De Odin-imkerij streeft hier wel naar in samenwerking met de biologische en biodynamische boeren.


Wil je het werk van Odin-imker en het wel en wee van onze bijen volgen? De Odin-imker vertelt er graag over...